oprojekte

O Projekte

Projekt STAŇ SA STAVBÁROM je výsledok aktívnej činnosti  Pracovnej skupiny pre koordináciu odborného vzdelávania a prípravy v rezorte dopravy a výstavby, ktorá bola zriadená Rozhodnutím vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2015.

Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom základných škôl a ich rodičom možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti staviteľstva, geodézie, kartografie a katastra, predstaviť prepojenie študijných a učebných odborov s vysokoškolským štúdiom, s povolaniami v staviteľstve a poukázať na možnosti uplatnenia absolventov v praxi.