Prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory  na stredné odborné školy na študijný/učebný odbor skupiny 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia sa konajú z profilových predmetov slovenský jazyk a matematika.

Zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu  uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych  schopností, zručností a nadania.

Termín na odoslanie vyplnených prihlášok spadá približne do druhej polovice marca.

Prihlášku na strednú školu je možné podať v papierovej forme alebo elektronicky.

Elektronická prihláška na stredné školy – inštruktážne video

Termíny prijímacích pohovorov pre školský rok 2023/2024

https://svs.edu.sk/proforient.aspx