4 – Ročné študijné odbory a nadstavbové odbory

Študenti, ktorí sa rozhodnú pre 4-ročný študijný odbor na strednej škole, majú viac času na získanie hlbších a rozsiahlejších znalostí v oblasti svojho záujmu. To im umožní získať konkrétne zručnosti, ktoré sú potrebné pre ich budúcu kariéru.Majú tiež lepšiu prípravu na vysokoškolské štúdium v odbore, ktorý si zvolili.

Uplatnenie:

Staviteľstvo

technickí manažéri pre oblasť stavebníctva, stavbyvedúci, majstri, stavebný dozor, dispečeri, kontrolóri kvality, rozpočtári, projektanti.

Geodézia, kartografia a kataster

projektujú a organizujú práce pri budovaní geodetických sietí, pri
topografickom mapovaní, organizujú prácu pri výkone štátnej správy katastra
nehnuteľností, pri prieskume právnych listín vzťahujúcich sa k nehnuteľnostiam a ich zápise do katastra nehnuteľností. Vymeriavajú a vytyčujú nové stavby, kontrolujú presnosť konštrukcií, zameriavajú stavby, vyhotovujú meračské náčrty, geometrické plány.

KódNázov
3650Mstaviteľstvo
3660Mvodné hospodárstvo
3692Mgeodézia,kartografia a kataster
3656Koperátor stavebnej výroby
3658Kmechanik stavebnoinštalačných zariadení
3667Ktechnik vodár vodohospodár
3693Ktechnik energetických zariadení budov