Súťaž spoločnosti HSF System Modelium

HSF System Modelium je tradičná súťaž v tvorení originálnych stavieb určená pre žiakov stredných škôl.

Súťaž spoločnosti YTONG

LOGO spoločnosti YTONG

Spoločnosť Xella, každoročne organizuje študentské súťaže:

Stredoškolská súťaž – Podporujeme mladých študentov stredných priemyselných škôl so stavebným zameraním, pre ktorých každoročne vyhlasujeme študentskú súťaž o najlepší študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong.

Učňovská súťaž – Študenti a učni odborných učilíšť a stredných škôl si môžu otestovať teoretické znalosti a porovnať svoje praktické zručnosti v oblasti remesiel s ďalšími slovenskými aj zahraničnými študentmi. V súťaži „Remeslo / Skill“.

Súťaž spoločnosti VELUX

LOGO spoločnosti VELUX


V súťaži Rodinný dom VELUX majú študenti za úlohu vypracovať štúdiu rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX.